Doğum Borçlanması

Doğum borçlanması nedir?

Kanunlar bizlere belirli haklar tanımaktadır. Bizlere tanınan haklardan bir tanesi de sigortalılara sosyal güvenlik açısından belli süreleri borçlanmadır. Bu süreler borçlandırıldığında daha erken emekli olma imkanı sağlanmaktadır. Bu sürelerden biri de kadınlar için önemli olan “Doğum borçlanması”dır. 2014 Eylül ayından önce sadece SSK çalışanı kadınlar doğum borçlanması yapabiliyorken 11.09.2014 tarihinden sonra 6552 sayılı torba kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte bu durum ortadan kalkmış ve Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan kadın sigortalılara da bu hak verilmiştir. 5510 sayılını kanunun 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı olan kadınlar, sigorta başlangıcından sonra doğurdukları 3 çocuk için doğum borçlanması yapabilmekte ve talep de bulunduğu takdirde ve gerekli şartları sağlamak kaydıyla 2160 güne kadar doğum borçlanması yapabilir.


Doğum borçlanması koşulları nedir?

Doğum borçlanması talebinde bulunabilmek için aşağıdaki koşulların uygun olması gerekmektedir.  Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmış olması  Doğumdan sonraki 2 yıl adına prim yatırılmamış olması  Borçlanabileceği sürede çocuğunun yaşamış olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki sigortalı çalışmaya başlandıktan sonra doğan 3 çocuk için doğum borçlanması yapılabilir. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalı doğum yaptığı tarihten sonra eğer adına primi ödenmiş süreler var ise bunlar borçlanma hesabında dikkate alınmaz ve prim ödenmiş süreler 2 yıllık süreden düşürülür kalan süreler borçlandırılır. Doğumdan sonraki iki yıl içerisinde bir çocuk da doğuran kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanabilir. Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar geçen süre borçlandırılabilmektedir. Doğum borçlanması sigortalının işe başlama tarihini geriye çekmez yalnızca prim günü toplamında göz önünde bulundurulur.


Doğum borçlanması talebinde bulunmak için istenen evraklar nelerdir?

Talepte bulunacak kadın sigortalıların borçlanma talep dilekçelerini doldurmaları ve kimlik fotokopilerini eklemeleri yeterlidir. Doğum borçlanması için başka her hangi bir belge gerekmemektedir.